ముగించు

ఆర్టిఐ

సమాచార హక్కు చట్టం- 2005

రెవెన్యూ శాఖ – కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా
క్ర.సం స్థాయి అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ అప్పీలేట్ అథారిటీ
1. జిల్లా పరిపాలనా అధికారి, కలెక్టరేట్ కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ , మొబైల్ : 9491025222 జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి, కలెక్టరేట్ కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మొబైల్: 6303590906 అదనపు కలెక్టర్,కలెక్టరేట్ కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మొబైల్: 9491030444 
2. విభాగం సంబంధిత డివిజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ సంబంధిత రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్ జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ ,
3. మండలం సంబంధిత డిప్యూటీ తహశీల్దార్ సంబంధిత తహశీల్దార్ సంబంధిత రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్