ముగించు

నియోజకవర్గాలు

పార్లమెంట్ సభ్యులు (ఎమ్.పి.)
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 అదిలాబాద్          
ఆసిఫాబాద్ జిల్లా శాసన సభ సభ్యులు (ఎమ్.ఎల్.ఎ)
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 005-ఆసిఫాబాద్ (ఎస్.టి)          
2 001-సిర్పూర్