ముగించు

నియోజకవర్గాలు

పార్లమెంట్ సభ్యులు (ఎమ్.పి.)
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 అదిలాబాద్
గొడం నగేష్
9440064656 2024 2029 Godam Nagesh
ఆసిఫాబాద్ జిల్లా శాసన సభ సభ్యులు (ఎమ్.ఎల్.ఎ)
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 005-ఆసిఫాబాద్ (ఎస్.టి) కోవా లక్ష్మి 9848309284 2023 2028 Kova Laxmi
2 001-సిర్పూర్
పాల్వాయి హరీష్ బాబు
9502781218 2023 2028 Harish Babu