ముగించు

నియోజకవర్గాలు

పార్లమెంట్ సభ్యులు (ఎమ్.పి.)
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 అదిలాబాద్ సోయం బాబు రావు 9573477698 2019 2024 పార్లమెంట్ సభ్యులు
ఆసిఫాబాద్ జిల్లా శాసన సభ సభ్యులు (ఎమ్.ఎల్.ఎ)
క్ర.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చరవాణి సంఖ్య నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 005-ఆసిఫాబాద్ (ఎస్.టి) ఆత్రం సక్కు 9440588105 2018 2023 శాసన సభ సభ్యులు
2 001-సిర్పూర్ కోనేరు కొనప్ప 9441255522 2018 2023 శాసన సభ సభ్యులు