ముగించు

సంప్రదించుటకు

ఈ వెబ్సైట్ నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ వారిచే రూపకల్పన మరియు అభివృద్ధి చేయబడింది మరియు సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ.,భారత ప్రభుత్వం వారిచే నిర్వహించబడుతుంది.

సైటు నిర్వాహకుడు:

O/o నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్
కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ కలెక్టరేట్-504293
తెలంగాణ రాష్ట్రం
ఈ-మెయిల్:dio-kba[at]nic[dot]in

పరిపాలనా అధికారి

O/o కలెక్టరేట్
కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ – 504293, తెలంగాణ రాష్ట్రం
ఇ-మెయిల్: ao-kb-coll[at]telangana[dot]gov[dot]in