ముగించు

సహాయ కేంద్రం

 జిల్లా హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్
క్రమ సంఖ్య డిపార్ట్మెంట్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్
1 కలెక్టర్ ఆఫీసు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 18005991200
2 పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ 100
3 అగ్నిమాపక సేవ 101
4 అంబులెన్స్ 108
5 రైలు నిలయం 131
6 చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ 1098
7 మహిళల హెల్ప్లైన్ 181
8 లైంగిక వేదింపుల 1091
9 ఎన్నికల సహాయ కేంద్రం 1950
10 బి ఎస్ న్ ల్ సహాయ కేంద్రం 1500
11 మీ సేవ పరిష్కారం 1110
12 రైల్వే విచారణ 131