ముగించు

సహాయ కేంద్రం

 జిల్లా హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్
క్రమ సంఖ్య డిపార్ట్మెంట్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్
1 కలెక్టర్ ఆఫీసు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 18005991200
2 పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ 100
3 అగ్నిమాపక సేవ 101
4 అంబులెన్స్ 108
5 రైలు నిలయం 131
6 చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ 1098
7 మహిళల హెల్ప్లైన్ 181
8 లైంగిక వేదింపుల 1091
9 ఎన్నికల సహాయ కేంద్రం 1950
10 బి ఎస్ న్ ల్ సహాయ కేంద్రం 1500
11 మీ సేవ పరిష్కారం 1110
12 రైల్వే విచారణ 131
13 వయోవృద్దుల సహాయ కేంద్రం 14567
14 దివ్యాంగుల  సహాయ కేంద్రం 18005728980
15 అంగన్వాడీ సహాయ కేంద్రం 155209
16 అనాధ పిల్లల సహాయ కేంద్రం 040-23733665