ముగించు

పాఠశాలలు

కేజీబీవీ, ఆసిఫాబాద్

కలెక్టరేట్ దగ్గర, జనకాపూర్, ఆసిఫాబాద్

ఫోన్ : 7680906137
Pincode: 504293

ఆదేశాలు

జిల్లా పరిషత్ సెకండరీ స్కూల్

పరేడ్ గ్రౌండ్ ఎదురుగా, ఆసిఫాబాద్

ఫోన్ : 9441605638
Pincode: 504293

ఆదేశాలు

టి.ఎస్. మోడల్ స్కూల్& జూనియర్ కళాశాల

బూరుగూడ, ఆసిఫాబాద్

ఫోన్ : 9963530616
Pincode: 504293

ఆదేశాలు

సెయింట్ మేరీ హై స్కూల్

జనకాపూర్, ఆసిఫాబాద్

ఫోన్ : 9959416514
Pincode: 504293