ముగించు

కళ్యాణ లక్ష్మి

తేది : 02/10/2014 - |

పేద వధువుల వివాహాలకు సహాయపడటానికి ఈ పథకం రూపొందించబడింది

లబ్ధిదారులు:

పేద వధువు

ప్రయోజనాలు:

ఆర్థిక సహాయం

ఏ విధంగా దరఖాస్తు చేయాలి

https://telanganaepass.cgg.gov.in/KalyanLakshmi.do